softwarová řešení pro osobní dopravu

Volba jazyka

IDOS pro Windows

Instalace ke stažení

Důležité informace

Postup instalace

Instalační soubor je samorozbalovací archiv (doporučujeme).
Zkušenějším uživatelům alternativně nabízíme také archivy ve formátu ZIP.

Při instalaci postupujte následovně:

  1. Před vlastní instalací ukončete běh programu IDOS. Pokud používáte síťovou verzi programu, musí program ukončit všichni síťoví klienti.
  2. Uložte instalační soubor na lokální disk do pomocného adresáře (například C:\POM). Pro uložení souboru použijte libovolný z odkazů uvedených za slovem Stáhnout (HTTP - přenos protokolem HTTP, FTP - přenos protokolem FTP).
  3. Instalační soubor spusťte a zadejte heslo pro rozbalení instalace (pozor na velikost písmen). Heslo pro rozbalení instalace obdržíte elektronickou poštou po zakoupení produktu (v případě osobního odběru na DVD není toto heslo vyžadováno).
  4. Jestliže jste zadali správné heslo, v zobrazeném okně klepněte na tlačítko Instalovat. Rozbalí se soubor Setup.exe s instalačním programem. Pokud bylo zadané heslo chybné, rozbalování ukončete a vraťte se k bodu 3.
  5. Pokud proběhlo rozbalení bez chyby, měla by se automaticky spustit instalace produktu.
  6. Instalační program může vyžadovat zadání registračního čísla. Registrační číslo obdržíte elektronickou poštou po zakoupení produktu (v případě osobního odběru na DVD-ROM je registrační číslo součástí příslušné licenční karty).

Vizte též podrobný postup instalace IDOS (obsahuje návodné obrázky).

Upozornění

Důrazně NEDOPORUČUJEME instalační soubor spouštět přímo ze serveru (pokud to váš prohlížeč internetu podporuje). Místo nabídnuté možnosti Spustit zvolte možnost Uložit (vizte bod 2. výše).

Instalační program obsahuje pouze prohlížeč jízdních řádů a vlakový a autobusový jízdní řád. Pokud vás zajímají ostatní datové soubory, můžete je stáhnout ze stránky obsahující aktualizace dat.

Zakoupením produktu uvedeném výše je myšleno provedení jeho objednávky a uhrazení požadované peněžní částky na náš bankovní účet (objednávky vyřizujeme až po přijetí platby).

Důležitá informace

Společnost CHAPS spol. s r.o., IČ 47547022, se sídlem v Brně, Bráfova 1617/21 upozorňuje, že níže uveřejněná data jsou jejím autorským dílem a jsou určena výhradně pro vlastníky příslušné licence k užití díla. Jakékoli neoprávněné užití díla zakládá trestní odpovědnost podle ustanovení § 152 tr. zákona. Zájemci o licenci k předmětu díla nás mohou kontaktovat na e-mailové adrese produkty@chaps.cz.

Programové vybavení

Instalace IDOS pro Windows
Obsahuje prohlížeč jízdních řádů + vlakový a autobusový JŘ

Datum aktualizace: 18.12.2019, velikost: 17.879.248 B

Stáhnout IWIN.EXE: protokolem HTTP  |  protokolem FTP

Naši partneři České dráhy iDnes Dopravní podnik hlavního města Prahy Dopravní podnik města Brna