softwarová řešení pro osobní dopravu

Volba jazyka

Inteligentní doprava

Informace o projektu

EVROPSÁ UNIE, Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inivace pro konkurenceschopnost

V roce 2016 byl naší společnosti z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost schválen k financování projekt Vývoj aplikace "Inteligentní doprava", vedený pod registračním číslem CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000117.

Předmětem projektu je vývoj nové komplexní aplikace pro řízení systému veřejné dopravy, poskytování informací o jejím stavu, přístup k dopravním databázím se zaměřením na integrované dopravní systémy ve městech a s další pokročilou funkcionalitou.

Projekt řeší problém nedostatečného provázání jednotlivých složek informačních systémů ve veřejné dopravě. V současné době neexistují funkčně provázané aplikace, které by mohly sloužit jak dopravcům pro plánování a řízení dopravní obslužnosti, dispečerským centrálám pro okamžité řízení dopravy a současně uživatelům (občanům) pro získávání statických i online informací o aktuálním dopravním spojení.

Cílem projektu je tedy vývoj univerzální aplikace, využitelné všemi účastníky integrovaných dopravních systémů, jak soukromými a veřejnými dopravci, tak veřejnou správou, tak i běžnými občany a to s minimálními nároky na komplikovanost obsluhy a složitost instalace či výkon hardwaru.

V důsledku projektu je očekáváno snazší plánování ve veřejné dopravě, řízení výpadků a zároveň poskytnutí online informace např. o vytížení spojů, zpožděních, aktuální pozici konkrétního spoje, možnosti online odbavení, rozúčtovaní příjmů mezi účastníky IDS apod. a to vše nejen ve standardních rozhraních, ale i prostřednictvím aplikačních vrstev pro chytrá zařízení, jako jsou tablety a mobily.

Novinky

11.1.2019

Úprava dat IDOS

Byla nasazena významná úprava dat internetového vyhledávače.

9.12.2018

Zrušení aplikace Výkony

Byl zrušen provoz aplikace Výkony.

19.10.2018

Nová verze IDOS

Byla nasazena nová verze nativních aplikací pro Android a iOs.

1.9.2018

Tarifní kalkulátor jízdného ČD

Byla zrušena služba tarifního kalkulátoru.

Více novinek

Důležité odkazy

Naši partneři České dráhy iDnes Dopravní podnik hlavního města Prahy Dopravní podnik města Brna