softwarová řešení pro osobní dopravu

Volba jazyka

MPV

Monitorování provozu vozidel

Popis systému

Aplikace Monitorování provozu vozidel (dále jen MPV) slouží ke sledování polohy vozidel veřejné linkové dopravy, vyhodnocování zpoždění a poskytování těchto informací cestující veřejnosti prostřednictvím informačních tabulí a internetu.

MPV umožňuje:

  • import jízdních řádů z aplikací tvorby jízdních řádů,
  • sestavení či import oběhů jednotlivých vozů,
  • průběžné řešení provozních situací,
  • komunikaci s vozidly,
  • sledování vozů v reálném čase,
  • sledování a vyhodnocování plánovaných návazností spojů s automatickým generováním provozních upozornění,
  • vyhodnocování odchylek od plánovaných jízdních řádů,
  • tvorbu sestav, archivaci dat, apod.,
  • zobrazení provozních situací na mapových podkladech,
  • zobrazování informací na informačních tablech a internetu.

Produkt MPV je dodáván výhradně na zakázku podle specifik konkrétního nasazení. Není poskytován běžným uživatelům ani neposkytujeme žádnou jeho demonstrační verzi.

Reference

ROPID

ROPID

KORID LK

KORID LK

KODIS

KODIS

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Koordinátor veřejné dopravy
Zlínského kraje, s.r.o.

Novinky

9.4.2019

Nová verze IDOS

Byla nasazena nová verze nativních aplikací pro Android a iOs.

11.1.2019

Úprava dat IDOS

Byla nasazena významná úprava dat internetového vyhledávače.

9.12.2018

Zrušení aplikace Výkony

Byl zrušen provoz aplikace Výkony.

19.10.2018

Nová verze IDOS

Byla nasazena nová verze nativních aplikací pro Android a iOs.

Více novinek

Důležité odkazy

Naši partneři České dráhy iDnes Dopravní podnik hlavního města Prahy Dopravní podnik města Brna