softwarová řešení pro osobní dopravu

Volba jazyka

Veřejná doprava

Informace o projektu

EVROPSÁ UNIE, Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inivace pro konkurenceschopnost

V roce 2016 byl naší společnosti (ve spolupráci se společností Central Euroepan Data Agency, a. s.) z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost schválen k financování projekt Optimalizace datové základny a informačních systémů ve veřejné dopravě s využitím metod data miningu a mapových služeb, vedený pod registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004435.

Cílem projektu je vývoj datové základny informačních systémů pro veřejnou dopravu, výzkum a následný vývoj datových modelů, software nástrojů, aplikací a služeb, které budou dostupné zároveň pro odborníky z oblasti veřejné dopravy i pro cestující. Významným cílem je vytvoření aplikace, sloužící jako komplexní editační nástroj a registr k identifikaci a lokalizaci zastávek a linek veřejné dopravy.

Novinky

9.4.2019

Nová verze IDOS

Byla nasazena nová verze nativních aplikací pro Android a iOs.

11.1.2019

Úprava dat IDOS

Byla nasazena významná úprava dat internetového vyhledávače.

9.12.2018

Zrušení aplikace Výkony

Byl zrušen provoz aplikace Výkony.

19.10.2018

Nová verze IDOS

Byla nasazena nová verze nativních aplikací pro Android a iOs.

Více novinek

Důležité odkazy

Naši partneři České dráhy iDnes Dopravní podnik hlavního města Prahy Dopravní podnik města Brna